Naše služby

Marketing a kreativita

odborné poradenství ve sféře reklamy
vytváření a realizace reklamních kampaní
vytváření koncepce corporate identity, její uvedení do praxe a péče o její dodržování
příprava a výroba propagačních materiálů
grafické a DTP práce

Produkce

realizace sportovních, společenských a kulturních událostí, a to komornějšího i většího rozsahu

Public relations

komplexní služby v oblasti tištěných, elektronických i venkovních médií