O nás

Jsme

česká agentura, která se specializuje na marketingovou komunikaci firem a propagaci jejich výrobků a služeb. Pomáháme zákazníkům prosadit se na trhu, zvýšit povědomí cílových skupin o jejich značce a produktech.

Máme

bohaté zkušenosti z práce pro široký okruh firem a organizací z různých sektorů, pro které jsme realizovali celorepublikové kampaně i dílčí marketingové aktivity. Zvyšujeme kvalitu a rozšiřujeme rozsah nabízených služeb, abychom byli vždy v předstihu před rostoucími nároky zákazníků.

Vytváříme

firemní tiskoviny, zejména profily firem, výroční a pololetní zprávy společností, kalendáře, katalogy, časopisy, magazíny a další propagační publikace. Máme bohaté zkušenosti s tvorbou webových stránek a propagačních materiálů, organizováním prezentačních akcí, celorepublikových reklamních kampaní či provozováním věrnostního klubu.