Naše služby

Marketing a kreativita

odborné poradenství ve sféře reklamy

vytváření a realizace reklamních kampaní

vytváření koncepce corporate identity, její uvedení do praxe a péče o její dodržování

příprava a výroba propagačních materiálů

grafické a DTP práce

Produkce

realizace sportovních, společenských a kulturních událostí, a to komornějšího i většího rozsahu

Public Relations

komplexní služby v oblasti tištěných, elektronických i venkovních médií